Hizmetlerimiz

Dezenfeksiyon ve Dezenfekte İşlemi

İnsanların yaşam alanlarını daha steril bir hale getirmek için uygulanan işleme dezenfeksiyon denir. Dezenfeksiyon, temizliğin daha detaylı halidir ve alışveriş merkezleri, oteller, fabrikalar gibi ortak alanlarla birlikte bina, ev gibi alanlara uygulanır. Yapısal bir süreci kapsayan bu işlem sayesinde görünmeyen virüs, mikrop ve bakteriler ortadan kalkmış olur. Özellikle pandemi sürecinde ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyon işlemi ile temizlenmesi hayati bakımdan oldukça önemlidir.

Kayseri dezenfeksiyon olarak bizler Kayseri’nin birçok ilçesine dezenfektasyon hizmeti sağlamaktayız. Firmamızın son teknolojik taleplere yanıt veren ekipmanları ve alanında uzman ekibi, iş yeri, ev ve diğer yaşam alanlarının yapısal olarak dezenfeksiyon işlemini üstlenmektedir. Firmamız tarafından kullanılan ürünler tamamen Sağlık Bakanlığı onaylıdır ve ekibimiz sertifikalı personellerden oluşur. Firmamızın hizmet yelpazesine hem açık alan hem de kapalı alan dezenfeksiyon işlemleri dahildir.

Dezenfeksiyon, insanların kalabalıklaştırdığı ortamları dezenfekte etmek yani temizlemek veya ilaçlama olarak tanımlanabilir. Dezenfeksiyon işlemi alışveriş merkezleri, toplu taşım araçları (tramvay,otobüs,deniz taşımacılığı), oteller, okullar, sosyal tesisler (spor salonları,sinema salonları), hastane, fabrika, depolama, mağazalarda ve gıda üretimi veya gıda satışı yapan bir çok alanda uygulanabilir.

Bir alan veya bölüm dezenfekte edilirken öncelikle dezenfekte edilecek alanın temizliği yapılmalıdır ki dezenfeksiyon işlemi başarılı olsun. Ayrıca dezenfeksiyon işleminde kullanılan kimyasal maddeler temizlik maddeleri değildir, bunlar özel olarak hazırlanmış dezenfekte maddeleridir.

Böcek İlaçlama ekibimiz alanında profesyonel ve eğitimlidir, dezenfeksiyon işlemlerinizi en iyi şekilde yerine getirir ve böylece insanların kalabalık olan ortamlardan kapabileceği hastalık veya virüslerin temizliği sağlanmış olur.

Ortamda böcek,haşere veya kemirgen bulunması durumunda dezenfeksiyon işlemi başaralı olmayacaktır öncelikle kapalı alanın ilaçlanması gerekli ve haşereler ortamdan uzaklaştırılmalıdır, haşere kontrolü sağlandıktan sonra ortam temizlenerek dezenfeksiyon işlemi profesyonel ekibimizce uygulanabilir.
Haşere ilaçlamasına dair detaylı bilgi almak istiyorsanız aşağıdaki yazımızıda okumanızı tavsiye ederiz.

Dezenfeksiyon işleminin başarılı olabilmesi için bir çok etken vardır ama başlıca sıralayacak olursak;

Dezenfekte edilecek alanın dezenfeksiyon işleminden önce temizlenmesi
Ortamın sıcaklığı
Kullanılan dezenfekte kimyasalların kalitesi,konsantrasyonu ve PH değerleri
Uygulanan İşlemin süresi

Açık Alan Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon işlemi hem açık hem de kapalı alanlarda yapılabilir. Açık alan dezenfeksiyon işleminde izlenmesi gereken belli başlı adımlar vardır. Bu adımlardan ilki, temizlik yapılacak alanın detaylı bir şekilde taranmasıdır. Böylece tarama sonrası yapılan planlama ile işe başlanır. İkinci aşama, dezenfeksiyon yapılacak ekipmanların ve malzemelerin hazırlanmasıdır. Açık alanları virüs, bakterilerden temizlemek için özel dezenfekte maddeleri kullanılmalıdır. Kimyasal maddeler bunun için uygun değildir.

Kayseri dezenfekte olarak Postallı ilaçlama firmamız, alanında uzman ve profesyonel ekibi ile açık alanlarda dezenfeksiyon işlemlerini büyük özen ve dikkatle yerine getirir. Bizler uzun yılların vermiş olduğu tecrübe ile yenilikçi ve akılcı hizmet modelimizi en iyi şekilde sizlere sunmayı amaçlarız. Başarılı bir dezenfeksiyon işlemi için gerekli tüm bilgiye ve donanıma sahip olan ekibimiz açık alanların zararlı etmenlerden temizlenmesi için efektif bir şekilde hizmet verir.

Kapalı Alan Dezenfeksiyon

Postallı firması olarak açık alanlarla birlikte kapalı alan dezenfeksiyon hizmeti de vermekteyiz. Kapalı alanların mikrop, bakteri ve virüslerden temizlenmesi insan sağlığı açısından büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda dezenfeksiyon işlemi aşağıdaki aşamaları içerir;

• Öncelikle alan taraması yapılmalı ve temizleme cihazlarına engel olabilecek etkenler ortadan kaldırılmalıdır,
• Kullanılan kimyasallar çevreye duyarlı olmalı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmalıdır,
• Ortam sıcaklığı belirlenmelidir,
• Kullanılan dezenfekte kimyasallar PH derecesi ve konsantrasyon açısından istenen kalitede olmalıdır,
• Uygulama süreci belirli zaman diliminden az veya fazla olmamalıdır.

ULV Cihazı ile Dezenfeksiyon

ULV, ince püskürtme tekniği ile çalışan aerosol sis olarak bilinir. Mikrop, bakteri, virüs ve haşereleri yok etmek için kullanılır. Bu yöntem oldukça ekonomik olması ve büyük etki göstermesi ile bilinir. Mikroplar, bakteriler böylece hızlı yok edilir ve uzun süre de etki gücünü gösterir. ULV dezenfeksiyon işleminin amacı, havada uzun süre kalarak partiküller şeklinde temas mikroplara, virüslere temas sürecini uzatmaktır. Böylece daha etkili bir çözüm sunmuş olur. Kayseri ilaçlama olarak bizler de dezenfeksiyon işlemlerinde kalıcı bir sonuç almak adına ULV cihazları ile hizmet vermekteyiz. Ekonomik hizmetimizden yararlanarak sizler de yaşam alanınız daha steril ve sağlıklı bir ortama dönüştürebilirsiniz.

AR-DEZ SNİPER DEZENFEKTAN

ar-dez sniper dezenfektan açıklaması

Klordioksitin Tescilli Kimyası, stabilize edilmiş Klordioksit ve QAC bileşenleri

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 2013/81 no’lu biyosidal ürün ruhsatnamesi (Tip2-3-4)

T.C.Sağlık Bakanlığı onaylı etiketinde ‘’ZEHİRLENME BELİRTİSİ YOKTUR’’ ibaresi olan ve ruhsatında’’ZARARLILIK VE ÖNLEM İŞARET VE KODLARI İÇERMEYEN’’ TEK DEZENFEKTAN

Kapalı ambalajında 18 ay, açılmış ambalajında 6 ay raf ömrü

Doğaya ve tüm canlılara dost çevreci bir ürün

EPA (Amerika Çevre Koruma Ajansı) tarafından zararsız olduğuna dair IV. (en düşük seviye) dereceden sertifikalı

Toksik değil, kalıntı bırakmaz, anti alerjik

Aşındırıcı, yanıcı , patlayıcı ,parlayıcı değil

Renksiz ve kokusuz

Uygulama sonrası havalandırma, durulama, kurulama gerektirmez

Yer-yüzey, alet- ekipman, hava –ortam ve birçok mekanda güvenle kullanılabilen TEK ürün

Dezenfekte ederken zehir kullanmaz, moleküler seviyede mikroorganizmaların yapısal bileşenlerini bozmak için mekanik bir hareket kullanır. Dolayısı ile mikroorganizmalar tekrar canlanamaz ve Ar-Dez Sniper’a karşı bağışıklık kazanamaz.

Ar-Dez Sniper sonradan gelecek tehlikelere karşı kalan potansiyelini muhafaza eder.

Sigara, duman, yangın, pet hayvanları ve biyolojik kokular dahil daha birçok kötü kokuları giderir.

En zararlı bakteri, mantar, virüs, maya, küf ve sporların dezenfeksiyonunda %99 etkili ve güvenlidir.

Amonyak, Metan, Formaldehit, Hidrojen sülfit ve uçucu organik bileşenler içeren gaz ve dumanları oksitler, nötralize eder, kalıntı bırakmaz.

NSF sertifikasına sahiptir.

Hammaddesi AMERİKA menşeelidir.

Kullanım Alanları

- Eğitim kurumları
- Ev dezenfeksiyonu
- İşyeri dezenfeksiyonu
- Gıda endüstrisi
- Hastaneler ve sağlık merkezleri
- Kamu ve kamuya ait işletmeler
- Polis birimleri
- Spor salonları
- Ulaşım araçları
- Tarım ve seralarda
- Kedi ve köpek sağlığında
- Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlarda

AR-DEZ Sniper Nedir ?

Ar-Dez Sniper, endüstriyel güçte bir temizleyici, toksik etkileri bulunmayan bir dezenfektan ve kötü kokuları gideren, yeni, devrimsel, akıllı bir temizlik ve hijyen ürünüdür. Bakterisit, virüsit, fungusit,sporisit bir biyosidal ürün olmasının yanında havada asılı kalan uçucu organik bileşenleri etkisiz hale getirerek, uygulama esnasında havaya gaz açığı çıkarmaz. Kokusuzdur. Özellikle astım hastaları, çocuklar, yaşlılar, alerjik durumlar için son derece ideal zararsız bir üründür.

Hammaddesi Amerika menşeli olup, Türkiye’de Ar-Dez Sniper markası ile kullanıcılara sunulmuş, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU tarafından (Ruhsat No:2013/81 – 14.03.2013) ruhsatlıdır.Raf ömrü 18 ay (Sağlık Bakanlığı onaylı) olan stabilize edilmiş sıvı klordioksittir.

Aşındırıcı, yanıcı, patlayıcı olmayıp cilt-göz temaslarında soluma-yutma durumlarında zararsız olduğuna dair EPA (Amerika Çevre Koruma Ajansı) tarafından IV.seviyeden (en zararsız) sertifikalıdır. Canlılara, çevreye ve doğaya dosttur. Ar-Dez Sniper güvenli ve doğa dostu olarak geniş ölçekte olağanüstü performans için titizlikle dizayn edilmiştir.

Geleneksel dezenfektan teknolojileri, biyogüvenlik kontrolü için hedefini yok ederken zehirli kimyasallar kullanır. Oldukça akıllı mikroorganizmalar geleneksel kimyasallara karşı artık direnç oluşturmaya başlamış ve mutasyona uğrayarak değişik tür ve hastalıklar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ar-Dez Sniper dezenfekte ederken zehir kullanmaz, Aksine savaş açtığı mikroorganizmalara seçici olması için özel olarak tasarlanmış olup size ve çevreye zarar vermeden zararlı biyolojik ve kimyasal atıkları hedef alır. Yararlı bakterileri koruyarak, zararlı mikroorganizmaları hedefleyen akıllı teknoloji ile üretilmiştir. Ar-Dez Sniper hedefini mekanik bir hareketle yok eder diğer bir deyişle hayati yapısal bileşenlerini moleküler düzeyde fiziksel olarak parçalara ayırır.

Domuz gribi, kuş gribi, MRSA, VRE, Aspergillus, Legionella, Norovirus, Salmonella, E. coli, Stachybotrys dahil 182 çeşit zararlı organizmaları hızlıca öldürür. Formaldehit, gluteraldehit, metan, amonyak, hidrojen sülfit ve uçucu organik bileşikler gibi zehirli kimyasalları oksitler etkisiz hale getirir.